Αγοράστηκε και αναπαλαιώθηκε παλιά παραδοσιακή κατοικία στο κέντρο του χωριού για να χρησιμοποιηθεί ως το Πολιτιστικό Κέντρο Δυμών. Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει εκθεσιακό χώρο, αίθουσα διαλέξεων/προβολών, κέντρο νέων, κοινοτική βιβλιοθήκη και κοινοτικό ιατρείο. Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται το καλοκαίρι του 2010 και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2012. Είναι επιχορηγημένο από διαθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το συνολικό κόστος ανήλθε στα € 750.000,00.