Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Δυμών ιδρύθηκε το 1990 από μια ομάδα φιλοπρόοδων αποδήμων της Κοινότητας μας που αριθμούσε συνολικά 63 άτομα.

Βασικοί στόχοι του Συνδέσμου είναι:

Στα 21 χρόνια ζωής του, ο Σύνδεσμος Αποδήμων συνέβαλε σημαντικά στην πραγματοποίηση διαφόρων έργων στην Κοινότητα όπως είναι η κατασκευή του Κοινοτικού πάρκου, η συντήρηση του σχολείου και η επέκταση της αυλής του για να φιλοξενεί τις διάφορες εκδηλώνεις του χωριού και η ανέγερση της νέας εκκλησίας.

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Δυμών αριθμοί σήμερα 110 περίπου μέλη και εργάζεται πάντοτε σε αγαστή συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δυμών για επίτευξη των στόχων που τέθηκαν με την ίδρυση του.