Λόγω της μεγάλης αστυφιλίας που έπληξε την Κοινότητα μας στις δεκαετίες που πέρασαν, σήμερα οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού που απέμειναν βρίσκονται στην τρίτη ηλικία. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη της δραστηριοποίησης το 2001 του Συμβουλίου Κοινωνικής Ευημερίας Δυμών.

Κύριοι στόχοι του Συμβουλίου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας μέσω διαφόρων προγραμμάτων του Γραφείου Ευημερίας.

Σήμερα το Συμβούλιο λειτουργεί πρόγραμμα κατ' οίκο φροντίδας σε διάφορα ηλικιωμένα άτομα που έχουν άμεση ανάγκη από στήριξη και βοήθεια στο σπίτι.

Το Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας διοργανώνει επίσης διάφορες εκδρομές στα ηλικιωμένα άτομα δίνοντας τους την ευκαιρία για περισσότερη ψυχαγωγία.

Καθημερινά οι ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας αυξάνονται και στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τα προγράμματα αυτά παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε γιατί η προσφορά στα ηλικιωμένα άτομα όχι μόνο επιβάλλεται αλλά είναι και υποχρέωση μας.