Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δυμών, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Θεοχάρους (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99464451
   
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Καμέρης (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99553275
   
Τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ξένια Πετάση
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Κυριακίδης
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Μαυραδάς
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κυριάκου (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)